به سایت گروه دندان پزشکی اُپال خوش آمدید!

درمان ریشه

درمان ریشه

درمان ریشه در شرایطی که پوسیدگی به عصب دندان رسیده باشد ضرورت پیدا می کند. طی این درمان کانال های دندانی عاری از هرگونه میکروارگانیسم و آلودگی گردیده و با مواد درمانی پر می گردد.

گیلان، رشت

چهار راه گلسار، پل بوسار، ساختمان نادری، طبقه سوم

تلفن ثابت

013-3211-3679

روز های کاری

شنبه تا پنجشنبه